Bilgi Edinme
Bilgi Edinme

KANUN
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

Bu Kanunun amaci; demokratik ve seffaf yönetimin geregi olan esitlik, tarafsizlik ve açiklik ilkelerine uygun olarak kisilerin bilgi edinme hakkini kullanmalarina iliskin esas ve usulleri düzenlemektir.

 
BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU


Ad Soyad
( Tüzel Kişilerde Ünvan Yazılacak )
Oturma Yeri veya İş Adresi
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No:
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)

T.C. Kimlik Numaranızı öğrenmek için buraya tıklayınız
Elektronik Posta Adresi
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?
Tabiiyeti
İstenen Bilgi veya Belge
(Not: Ayrılan bölümdeki boşluk yetmediği takdirde, başvuru için boş sayfa / sayfalar kullanılabilir.)
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler yukarıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.