Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, Tülüce Mevkiisinde G.49 No'lu 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulamasına ilişkin parselasyon listeleri askıya çıkmıştır. Ayrıntılı bilgi Belediyemizden alınabilir.