%50 Hibe Destekli Ahır-Ağıl Yapımı 2018 Müracaatları Başladı... Tm Haberler

KOP İLLERİ PROJESİ KAPSAMINDA %50 HİBE DESTEKLİ YENİ AHIR YAPIMINDA MÜRACAAT SAHİPLERİNCE İZLENECEK YOL

 MÜRACAAT BİTİŞ TARİHİ 31 OCAK 2018

Büyükbaş ahır yapımına müracaat edecek olanların; Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık TÜRKVET veri tabanına kayıtlı Aktif İşletmesi olması ve başvuru tarihinde (15 aylıktan büyük) en az 10 baş, en fazla 49 baş anaç sığıra sahip işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.Küçükbaş ağıl yapımına müracaat edecek olanların ise başvuru tarihinden enaz bir yıl önce Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı ; başvuru tarihinde (bir yaşından büyük) en az 100 baş ve en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli Aktif İşletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

 Ayrıntılı Bilgi İçin :
http://konya.tarim.gov.tr/Duyuru/299/50-Hibe-Destekli-Ahir-Agil-Yapimi-2018-Muracaatlari-Basladi