Mevlana Mahallemizde yeni park yap覺m覺na baland覺 Tm Haberler
 

Mevlana Mahallemizde belediye ara癟 park覺 olarak kullan覺lan Belediye bah癟esine yeni bir park yap覺m覺 癟al覺malar覺 balad覺.

Konya B羹y羹kehir Belediyesi taraf覺ndan il癟emize kazand覺r覺lan park覺n yap覺m 癟al覺malar覺 h覺zla devam ediyor. G羹neys覺n覺r Belediye Bakan覺 襤smail zcan Park 癟al覺malar覺n覺 yerinde inceleyerek, 襤l癟e merkezinde vatandalar覺n dinlenip vakit ge癟irebilecei bir mekan olmad覺覺ndan, yap覺lan park覺n bu alanda eksiklii gidereceini belirterek,

襤l癟e Merkezimiz olan Mevlana mahallemizde resmi kurumlar覺n olmas覺 nedeniyle vatandalar覺m覺z覺n s覺k urak yerlerinden olmas覺na ramen dinlenip vakit ge癟irebilecekleri bir mekan bulunmamaktayd覺. Vatandalar覺m覺za bu alana g羹zel bir park kazand覺rma s繹z羹 vermitik.

Belediye Hizmet Binas覺n覺n bah癟esinde ise belediye ara癟lar覺m覺z ve i makinalar覺m覺z vard覺. Hem Belediye civar覺nda ara癟lardan kaynaklanan k繹t羹 g繹r羹nt羹y羹 kaybetmek hem de il癟emize g羹zel bir park kazand覺r覺lmas覺 i癟in Konya B羹y羹kehir Belediyemize m羹racaat ettik. B羹y羹kehir Belediyemizde Park yap覺m覺na balad覺. 襤l癟emiz g羹zel bir park kazanacakt覺r. Ara癟 park覺m覺z覺 da baka bir alana ta覺yaca覺z. 襤l癟emize bu yat覺r覺m覺 kazand覺ran bata B羹y羹kehir Belediye Bakan覺m覺z Say覺n Tahir Aky羹rek Bey olmak 羹zere, emei ge癟en herkese teekk羹r ediyorum. 襤l癟emize hay覺rl覺 olsun. Dedi.