İlçe Ekomisi

Güneysınır'da Tarım:
    Güneysınır ilçesinin en önemli gelir kaynağı tarımdır. Güneysınır merkezde arazi toplulaştırma çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Tarım, modern tarım aletleriyle yapılmaktadır. İlçemizin ürün desenini; buğday, arpa, nohut, çerezlik kabak, ayçiçeği, fasulye ile bağ ve meyve alanları oluşturmakta olup meyvecilik olarak elma, kiraz, şeftali çoğunlukta olmak üzere badem ve ceviz üretimi de yapılmaktadır.
    Güneysınır ilçemizin tarımsal arazi varlığı;
    Tarım Yapılan Kültür Alanı  290.000 dekar, Orman Alanı 114.380 dekar, Çayır Mera Alanı 15.000 dekar, Ürün Getirmeyen Arazi 103.009 dekar olmak üzere toplam 522.389 dekar'dır.Tarım yapılan kültür alanlarının yaklaşık %10'nu (290.000 dekar) sulu tarım arazisidir. İlçede; Tarım Kredi Kooperatifi, 3 adet Toprak-Su Kooperatifi, 1 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi vardır. T.C. Ziraat Bankası Şubesi mevcuttur. Haftada iki gün halk pazarı kurulmaktadır.

Güneysınır'da Hayvancılık:
     Güneysınır'da tarımdan sonra halkın ikinci gelir kaynağı hayvancılıktır. Büyük baş hayvancılıkta inek, küçük baş hayvancılıkta koyun keçi, kümes hayvancılığında ise tavuk ve hindi yetiştiriciliği yapılmaktadır.
      İlçemizde özel sektöre ait modern büyükbaş hayvancılık tesisleri bulunmaktadır. Bu tesislerde yüzlerce büyükbaş hayvan yetiştirilmektedir. İlçede 6.000 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. İlçede en önemli büyükbaş hayvan yetiştiricisi Kontur Tarım ve Hayvancılık Şirketidir. İlçede koyun ve keçi olmak üzere toplam 12.000 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır. 
      İlçede üretilen hayvansal ürünlerin başında süt, yumurta, bal, peynir ve yoğurt gelmektedir. İlçede yıllık süt üretimi 10.000 tondur. İlçede yıllık et üretimi 570 tondur.
      İlçede kanatlı hayvan yetiştiriciliği de önemli yer tutmakta olup İlçemiz Güneybağ Mahallesinde yumurta tavukculuğu ticari olarak yapılmaktadır. Bu amaçla kurulmuş büyük tavuk çiftlikleri bulunmaktadır. İlçede 30.000 adet yumurta tavuğu bulunmakta olup tesislerde ve kümeslerde üretilen yumurta miktarı yıllık 2.000.000 adettir. 
      İlçede arıcılıkta önemli bir gelir kaynağıdır. İlçede 1500 civarında arı kovanı bulunmakta olup yıllık bal üretimi 15 ton'dur.

 

Güneysınır'da Sanayi:
     İlçede tarım ve hayvancılıktan sonra en önemli gelir kaynağı sanayi faaliyetleridir. İlçe merkezinde atkı, tırmık, anadut, mikser, römork, patoz, helezon üretimi yapılmakta olup ülke çapında pazarlanmaktadır. Bu alanda ülke ihtiyacının büyük kısmı ilçemizden karşılanmaktadır. Ayrıca ilçede Güneş Enerji Sistemleri da imal edilmekte olup ilçe dışına da pazarlanmaktadır. İlçede 2 adet Un Fabrikası, 5 Adet petrol istasyonu, Elektrik Trafo Merkezi, Göksu Elektrik üretim santrali bulunmaktadır. İlçemiz Karasınır Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde her türlü aracın tamir ve bakımı yapılmaktadır.