Meclis Gündemi

İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2018 yılı Ekim ayı olağan toplantısını yapmak üzere 03.10.2018 Çarşamba günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Başkanlık Makamında aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

  •  Yoklama ve açılış
  • 05.09.2018 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

 MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU:

-----------------------------------------

G Ü N D E M :

KOMİSYON RAPORLARI :

-----------------------------------------

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

  1. Belediyemizin 2019 mali yılı bütçe tasarısının görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
  2. Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun; Güneysınır İlçesi, Karagüney Mahallesi, 166 Ada, 2 Parsel No'lu, Kerpiç Ahır ve Arsa vasıflı taşınmazın satılması ve satış işlemleri için Encümene yetki verilmesine dair (Fen İşleri Müdürlüğüne ait) teklifin görüşülmesi,
  3. Belediyemize yapılmak istenilen şartlı taşınmaz (Güneybağ Mahallesi, 8557 Parsel) bağışı talebine dair (Fen İşleri Müdürlüğüne ait) teklifin görüşülmesi,
  • Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti
  • Kapanış

----------------------------------------------------------------------------------------------------------