İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2017 yılı Nisan ayı olağan toplantısını yapmak üzere 03.04.2017 Pazartesi günü, saat: 14:00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Başkanlık Makamında aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

  •   Yoklama ve açılış
  •    02.03.2017 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU

  • 5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereğince düzenlenen Meclis Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verilmesi

 G Ü N D E M :

KOMİSYON RAPORLARI :

------------------------------------------------------

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

1- Belediyemizin 2016 yılı İdare Faaliyet Raporunun görüşülmesine dair (Mali Hizmetler Müdürlüğü) yazısı

2- Encümen üye seçimine dair (Yazı İşleri Müdürlüğü) yazısı,

3- Meclis İhtisas Komisyonlarına üye seçimine dair (Yazı İşleri Müdürlüğü) yazısı,

4- Ağaçoba Mahallemizin isminin "Durayda" olarak değiştirilmesi talebine dair (Yazı İşleri Müdürlüğü) yazısı,

  • Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti
  • Kapanış

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------