Meclis Gündemi

İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; 2018 yılı Ağustos ayı olağan toplantısını yapmak üzere 03.08.2018 Cuma günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Başkanlık Makamında aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

  •  Yoklama ve açılış
  • 04.07.2018 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

 MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU:

-----------------------------------------

G Ü N D E M :

KOMİSYON RAPORLARI :

-----------------------------------------

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

1- İlçemiz Güneybağ Mahallesinde 8000 Parsel No'lu mera vasıflı alanın tahsis amacının değiştirilmesine dair (Fen İşleri Müdürlüğüne ait) teklifin görüşülmesi,

2- Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 268 sayılı kararı ile onaylanan, Güneysınır İlçemizin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazları görüşülmesine dair (Fen İşleri Müdürlüğüne ait) teklifin görüşülmesi,

  • Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti
  • Kapanış
----------------------------------------------------------------------------------------------------------