İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2017 yılı Temmuz ayı olağan toplantısını yapmak üzere 05.07.2017 Çarşamba günü, saat: 14:00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Başkanlık Makamında aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

  • Yoklama ve açılış
  • 01.06.2017 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

 MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU

-----------------------------------------

G Ü N D E M :

KOMİSYON RAPORLARI :

-----------------------------------------

 MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

  1. 1/1000 ölçekli uygulama imar planımızda; İlçemiz Karasınır Mahallesi, N29A20B Pafta, 340 Ada, 61 No'lu Parselde "Trafo Alanı" olarak imar plan tadilatı yapılması talebine dair Fen İşleri Müdürlüğünün yazısı,
  •  Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti
  • Kapanış

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------