Meclis Gündemi

İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2019 yılı Ağustos ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.08.2019 Perşembe günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

  •   Yoklama ve açılış
  •   03.07.2019 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

 MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU:

-----------------------------------------

G Ü N D E M :

KOMİSYON RAPORLARI :

1- İlçemizde ticaret ve konut alanlarında parsel içerisinde otopark ihtiyacını karşılayamayan yükümlülerden alınacak otopark bedellerinin belirlenmesi talebine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

2- İlçemiz Güneybağ ve Gürağaç Mahallelerinde imar planı yapılması için köy yerleşik alanı sınırları dışında kalan toplam 100.023,02 m2 yüzölçümlü, 131 adet parsele kamu yararı kararı alınması talebine dair İmar Komisyonu Raporu

3- Belediyemizce halen uygulanmakta olan belediye ücret tarifelerinin güncellenmesi talebine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

-----------------------------------------

  • Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti
  • Kapanış

---------------------------------------------------------------------------------------------------------