Meclis Gündemi

İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2019 yılı Şubat ayı olağan toplantısını yapmak üzere 06.02.2019 Çarşamba günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Başkanlık Makamında aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

  •  Yoklama ve açılış
  • 02.01.2019 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

 MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU:

-----------------------------------------

G Ü N D E M :

KOMİSYON RAPORLARI :

-----------------------------------------

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

1- Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 2018/978 sayılı kararı ile onaylanan, Güneysınır İlçemizin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi (Fen İşleri Müdürlüğü)

2- Güneysınır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Belediyemiz ait tapunun; Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, 635 Ada, 5 Parsel No’lu, 495 m2 yüzölçüme sahip arsa vasıflı taşınmazın, İlçe Müdürlüğü Hizmet Binası yapılmak üzere Maliye Hazinesine devredilmesi talebinin görüşülmesi (Fen İşleri Müdürlüğü)

 

  • Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti
  • Kapanış

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------