İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2018 yılı Mart ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.03.2018 Perşembe günü, saat 14:00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Başkanlık Makamında aşağıdaki gündemle toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

  •  Yoklama ve açılış
  •  05.02.2018 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU :

-----------------------------------------

G Ü N D E M :

KOMİSYON RAPORLARI :

1- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda İlçemiz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının revizyonlarının yapılmasına dair İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi

 MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

-----------------------------------------

  • Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti
  • Kapanış

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------