İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2017 yılı Haziran ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.06.2017 Perşembe günü, saat: 14:00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Başkanlık Makamında aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur. 

  • Yoklama ve açılış
  • 03.05.2017 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

 

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU

-----------------------------------------

G Ü N D E M :

KOMİSYON RAPORLARI :

----------------------------------------- 

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

----------------------------------------- 

  • Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti
  • Kapanış

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------