Meclis Gündemi

İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2018 yılı Aralık ayı olağan toplantısını yapmak üzere 05.12.2018 Çarşamba günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Başkanlık Makamında aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

  

  • Yoklama ve açılış
  • 01.11.2018 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

 MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU:

-----------------------------------------

G Ü N D E M :

KOMİSYON RAPORLARI :

-----------------------------------------

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

1. 2019 mali yılında Belediyemizce uygulanacak olan ücret tarifelerinin yeniden belirlenmesine dair talebin görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

  • Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti
  • Kapanış

----------------------------------------------------------------------------------------------------------