Meclis Gündemi

İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısını yapmak üzere 06.03.2019 Çarşamba günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Başkanlık Makamında aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

  •  Yoklama ve açılış
  •  06.02.2019 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

 MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU:

-----------------------------------------

G Ü N D E M :

KOMİSYON RAPORLARI :

1- Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 2018/978 sayılı kararı ile onaylanan, Güneysınır İlçemizin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlara dair İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi (Fen İşleri Müdürlüğü)

2- Güneysınır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Belediyemiz ait; Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, 635 Ada, 5 Parsel No’lu, 495 m2 yüzölçüme sahip arsa vasıflı taşınmazın, Hizmet Binası yapılmak üzere Maliye Hazinesine devredilmesi talebine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi (Fen İşleri Müdürlüğü)

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hibe desteğiyle DMO’dan satın alınan Çöp Kamyonunun herhangi bir haciz işlemine konu olmaması için kamu hizmetine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

  •  Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti
  •  Kapanış
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------