İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.11.2017 Çarşamba günü, saat: 14:00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Başkanlık Makamında aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

  •    Yoklama ve açılış
  •    05.10.2017 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

 MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU :

-----------------------------------------

G Ü N D E M :

KOMİSYON RAPORLARI :

-----------------------------------------

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

1- Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun; Konya İli, Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, Köseler Mevkii, 260 Ada, 2 Parsel No'lu 2.343,86 m2 yüzölçüme sahip arsanın "Gençlik Merkezi" yapılmak üzere Spor Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesine dair teklifin görüşülmesi (Fen İşleri Müdürlüğü)

 2- Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun; Konya İli, Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, Bağlar Mevkii, N29A25A3B Pafta, 267 Ada, 22 Parsel No'lu 2.040,49 m2 yüzölçüme sahip arsanın "Kapalı Pazar" yapılmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmesine dair teklifin görüşülmesi (Fen İşleri Müdürlüğü)

  •  Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti
  •  Kapanış

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------