Meclis Gündemi

İ L A N

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Güneysınır Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince; 2018 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.05.2018 Çarşamba günü, saat 14.00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır, Konya adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Başkanlık Makamında aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.

 

  • Yoklama ve açılış
  • 04.04.2018 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU :

-----------------------------------------

G Ü N D E M :

KOMİSYON RAPORLARI :

-----------------------------------------

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

1-Belediyemizin 2017 yılı Kesin Hesabının görüşülmesine dair (Mali Hizmetler Müdürlüğü) yazısı,

2-Belediyemizce "Güneysınır Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi" unvanıyla kurulan şirket unvanının, "Güneysınır Belediyesi Personel Limited Şirketi" olarak düzeltilmesine dair (Mali Hizmetler Müdürlüğü) yazısı,

3- Belediyemizce KOMEK hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıllığına Konya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen (Tapunun; Güneybağ Mahallesi Bağlar Mevki, 265 Ada, 3 Parsel, Bağımsız Bölüm No: 5 - 6) taşınmazlardaki tahsisin kaldırılmasına dair (Mali Hizmetler Müdürlüğü) yazısı,

4-Güneysınır İlçe Sağlık Müdürlüğünün Prefabrik Sağlık İstasyonu kurulmak üzere İlçemiz Mehmetali, Kızılöz, Karagüney ve Durayda Mahallelerinden arsa tahsis edilmesi talebine dair (Fen İşleri Müdürlüğü) yazısı,

  • Bir sonraki meclis toplantısının gün ve saatinin tespiti
  • Kapanış

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------