Taşeron Personal Duyurulari

T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

696 Sayılı Kanun Hükümde Kararnamenin 127. Maddesinin Geçici 23 ve 24 Maddeleri Gereğince Taşeronda Çalışan İşçilerin İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Kanun Hükümde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği tebliğde belirtilen şartlar dahilinde Güneysınır Belediyesi Tespit Komisyonunca yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda; Belediyemize süresi içerisinde yapılan başvurulardan kabul edilen ve edilmeyenlerin listesi aşağıda gösterilmiştir.

Tebliğin ilan başlıklı 35.maddesi gereğince listenin www.guneysinir.bel.tr adresinde yayınlanarak ilan edilmesine ve yüklenici firmaya yazı ile bildirilmesine Tespit Komisyonunca oy birliği ile karar verilmiştir. 12/02/2018

GÜNEYSINIR BELEDİYESİ TESPİT KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA OLUŞTURULAN LİSTE

GÖREV YAPILAN BİRİM

GÜNEYSINIR BELEDİYESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ

S.N

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

BAŞVURU DURUMU

1

BEKİR CEYLAN

403*****376

KABUL

2

DURALİ ÖZMEN

197*****784

KABUL

3

FATİH SELEK

557*****956

KABUL

4

H.HÜSEYİN ERDEM

109*****612

KABUL

5

H. HÜSEYİN ÖNAL

396*****742

KABUL

6

M. ALİ KESİK

299*****024

KABUL

7

MEVLÜT ÖZDAMAR

578*****518

KABUL

8

MUSTAFA KARATAŞ

584*****352

KABUL

9

MUSTAFA EMİR

378*****464

KABUL

10

RAMAZAN KAPICI

280*****634

KABUL

11

RAMAZAN KAYAALP

458*****746

KABUL

12

SELAMİ DOĞAN

320*****830

KABUL

13

SÜLEYMAN DAYI

303*****268

KABUL

14

YAKUP AKMAN

203*****374

KABUL

Başvurulara ilişkin itiraz edilmemesi ya da itirazlar üzerine karar verilmesi durumlarında sınava girmeye hak kazananlara ait liste kesinleşir. Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler Belediyemizin internet sayfasında ilan edilecektir.

Yapılan ilan tebliğ hükmü taşıyacak olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan olunur.